Rykkergebyr bliver ikke betalt, hvad gør jeg?

Oplever du at jeres virksomhed pålagte rykkergebyr efter renteloven §9 b. på 100 kr, ikke bliver betalt fordi kunder bevist “glemmer at betale denne”.

Hvordan skal du forholde dig ?

Har du sendt en faktura på 1000 kr og har kunden overskredet betalingsfristen, er du berettiget til at sende en rykker på maksimalt 100 kr inkl moms ifølge renteloven §9b.

Betaler din kunde 1000 kr, hvor skylden nu er vokset til 1100 kr skal du se det som først betales,

  1. Evt. Renter
  2. Rykkergebyr
  3. Sidst afdrages hovedstolen.

Dvs du har stadig et krav på 100 kr. du kan nu sende en rykker på 100 kr. som rykker 2 til kunden. betaler denne ikke kan du sende inkassovarsel og RKI varsel til kunden.

Renteloven siger

§ 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Vær også opmærksom på er din kunde erhvervsdrivende så kan du tage et kompensationsgebyr på 310 kr. når gælden ikke er betalt til tiden . Jf EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, tillæg til renteloven.