Rykkerprocedure – Hvordan gør jeg?

Virksomheder kan tabe mange penge på dårlige betalere. Jysk Inkasso hjælper Jer med at gøre dem gode igen. Hvis I håndterer Jeres skyldnere og rykkerproceduren forkert kan I risikere det ikke er juridisk bindende.

Har en kunde ikke betalt til tiden så vent gerne et par dage. Det tager gerne en dags tid, måske to for bankerne at overføre, men herefter skal du i gang. Der er ingen grund til at vente med at sende første rykker. Den første rykker bør være venlig – husk, måske har din kunder rent faktisk bare glemt at betale. Ikke altid er det ond vilje.

En rykkerprocedure skal følge specifikke men simple krav, forden er juridisk korrekt.

Du behøver kun rykke kunden to måske tre gange, inden du overgiver sagen til os. I anden eller tredje rykker skal du huske at informere at sagen vil overgå til Jysk Inkasso med mindre fakturaen betales. Det er vigtigt de får den advarsel.

Send gerne påmindelsen om den manglende betaling via e-mail, da det kan give dig et skriftligt svar, hvor kunden accepterer at skylde dig penge. Den slags email skal du gemme. Det er dokumentation til en eventuel retssag, som vi håndterer.

Første rykkerrykker 1

Første rykker er en høflig besked om, at en fakturas betalingsdato er overskredet.Husk at medtage kontonummer og fakturanummer og på den måde gøre det lettere for kunden at huske/finde fakturaen frem, du må tage maksimalt 100 kr inkl. moms i rykkergebyr jf. renteloven. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

rykkerskrivelse 2Anden rykker – indeholder eventuelt inkassovarsel

Næste rykkerbrev sender du, hvis kunden stadig ikke har betalt.Du kan vælge at informere at hvis ikke fakturaen bliver betalt, fremsendes sagen til Jysk Inkasso med henblik på inkassoinddrivelse.Ved anden rykker skrivelse må du maksimalt tage 100 kr. inkl. moms jf renteloven, Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

Eventuelt tredje rykker – indeholder et inkassovarselrykkerskrivelse 3

Stadig ingen betaling? Så er det tid til at informere om inkasso.

Du har pligt til at sende inkassovarsel i enten anden eller tredje rykkerskrivelse, inden du overgiver sagen til os.

Du må maksimalt tage 100 kr inkl. moms for rykker 3 og du må ikke tage flere rykkergebyr, dog må du påføre skyldner 100 kr i inkassogebyr.

Er dette ikke sket inden sagen overgives til Jysk Inkasso, kan vi gøre det inden vi går i gang med vores inkassoprocedure. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

Rykker oversigt Privat kunde Erhvervskunde Betalingsbetingelser
Kompensationsgebyr Nej 310 kr Ved for sen betaling
Rykker 1 100 kr 100 kr 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelsen
Rykker 2 100 kr 100 kr 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelsen
Rykker 3 100 kr 100 kr 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelsen
Inkassogebyr

mulig fra rykker 1

100 kr 100 kr Følger rykkerskrivelsen hvor varsel er givet eller 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelsen

alle gebyrer er Inkl moms.

Har du spørgsmål til inkasso proceduren er du velkommen til at kontakte Jysk Inkasso for vejledning.

Kontakt

Kontakt Jysk inkasso