Overvågning af fordringer

Hvis inkassoforløbet ikke har ført til betaling – måske fordi din kunde ikke har betalingsevnen – kan hele kravet afskrives. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den ubetalte fordring helt skal opgives. Vi kan sætte fordringen til overvågning. Dvs. vi holder løbende øje med skyldner og prøver med jævne mellemrum at indkassere gælden.

Som medlem foretager vi overvågningen af alle dine skyldnere for dig. I mange situationer ændrer din kunders formueforhold sig over tid, og hvis der sker en positiv udvikling er det kun ret og rimeligt, at den ubetalte fordring betales. Det sørger vi for!

Som led i vores overvågning af de ubetalte fordringer, sørger vi for at sikre dine rettigheder ved løbende at holde liv i fordringen. Dvs. vi forsøger at indgå en aftale om betaling, når det giver mening i forhold til din kundes økonomiske forhold. Vi overvåger i princippet frem til det tidspunkt, hvor fordringen forældes, men vi forsøger at forlænge fordring. I de fleste tilfælde vil det inden da være lykkedes at inddrive pengene.

Lad være med at opgive dine ubetalte fordringer! Også selvom der ikke er udsigt til den kan betales her og nu. Læg dem i stedet til overvågning hos os. Det betaler sig.