Moms retur for faktura, debitor ikke har betalt?

Hvad siger loven

Momslovens § 27, stk. 6, : Hvis en virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser, konstaterer et tab på fordringer, hvor det er sikkert, at man aldrig får sine penge, så kan man få fradrag. Får du pengene, så skal du dog betale momsen.

Hvad betyder det?

Betingelser:

 • Virksomhedens leverance har været momsbelagt. Hvis der ikke var moms på din faktura, så kan du heller ikke få fradrag for den moms, der ikke var der.
 • Momsen skal have være angivet.
 • Virksomhedens tab vedrører salg af varer eller tjenesteydelser.
 • Når en virksomheds krav ved dom er anset for modregnet i et modkrav, skal modregning sidestilles med betaling.

Udgangspunktet: Virksomheden skal forfølge sit krav. Debitor skal til inkasso. Inkasso skal følges op med forfølgelse via domstole/fogedretten. Man skal sende sagen i fogedretten for at konstatere, at vedkommende ikke kan betale.

Undtagelser:

  • For krav under kr. 3.000: Hvis du har sendt en rykker, eller dit inkasso firma / Advokat har sendt en rykker, og der fortsat ikke betales.
  • For krav over kr. 3.000: Hvis du har sendt en rykker, og hvis din advokat eller en anden inkassovirksomhed, har taget debitor til inkasso uden resultat, og hvis inkassovirksomheden individuelt har vurderet både debitor og fordring, og vurderet, at dine penge er tabte.
   • SKAT kræver udover, at der skal være tale om en fordring, hvor debitor ikke har gjort indsigelser mod sin betalingsforpligtelse, ligesom handelsforbindelsen med debitor skal være ophørt, før du får fradrag.
  • Hvis debitor er forsvundet. Du skal kunne dokumentere, at debitor er fraflyttet Danmark uden oplysning om, hvor vedkommende er flyttet hen, og at det ikke er muligt at forfølge ham, fordi han ikke har aktiver i Danmark.
  • Er debitor gået konkurs eller er han død, så konstateres tabet, når man får at vide fra boet, at der ikke er opnået fuld dækning. Her skal du ikke i retten. Er han tvangsopløst, da konstateres tabet på dette tidspunkt.

Hvad så, hvis jeg senere alligevel modtager fx. delbetalinger?

Momsen skal betales af hovedstolen!

Efter almindelige regler er du som kreditor i udgangspunktet berettiget til at disponere over indbetalinger, dvs. du behøver ikke at afskrive alle indbetalinger på din faktura først. Dit krav består måske af flere dele på det tidspunkt, hvor du modtager indbetalingen.

Normalt består dit krav af Hovedstol (faktura) + renter + gebyrer + omkostninger. I udgangspunktet er der således muligvis ikke noget i vejen for at afskrive indbetalinger først på gebyrer og omkostninger, og herefter på renter, og herefter på hovedstol. Der er som bekendt kun moms på hovedstolen.

Dette indlæg var udgivet Moms og tagged .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *