Rente og kompensationsbeløb

I rentenloven af LBK nr 459 af 13/05/2014 får Kreditor mulighed for at kræve 8 % + den fastsatte referencesats. Morarente finder anvendelse for fordringshavers tilgodehavende hos forbrugere såvel som hos de erhvervsdrivende.

I erhvervsforhold har fordringshaver, ret til at pålægge skyldner et kompensationsbeløb, når der ikke betales rettidigt. Erhvervsforhold foreligger i den situation, hvor skyldner er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv.

Kreditor kan opkræve 310 kr. i kompensationsbeløb udover allerede gældende gebyrer til erhvervs kunder ved faktura sendt efter 2013.

Der er tale om en engangsopkrævning til dækning af inddrivelsesomkostningerne. Der stilles ikke andre betingelser til opkrævning af kompensationsbeløbet, end der skal være indtrådt betalingsmisligholdelse i erhvervsforhold. Beløbet på 310 kr. er fastsat af Justitsministeriet og kreditors krav hertil, kan ikke ændres eller udelukkes ved aftale.

Dette krav på kompensationsbeløb gælder IKKE overfor forbrugere, hvorfor fordringshaver må skelne mellem, hvad de kan kræve af de erhvervsdrivende og hvad de kan kræve af forbrugerne. Fejlagtig opkrævning af kompensationsgebyr i forbrugerforhold, vil være i strid med god inkassoskik.

Kilde:

Renteloven

 

Ønsker du hjælp med inddrivelse af gæld kontakt Jysk Inkasso – Statsautoriseret inkasso

Kontakt

Kontakt Jysk inkasso