Hent Husleje kontrakt skabelon her! Hent Lejekontrakt til studerende

HUSLEJEINKASSO

Hvad enten du har lejet ud til privat eller erhverv, kan du få brug for huslejeinkasso. Du har som udlejer mulighed for at opsige lejemålet, så du kan få udlejet lejemålet til anden side.

Hvis lejeren ikke fraflytter lejemålet eller betaler sin husleje, kan Jysk Inkasso hjælpe dig med huslejeinkasso. Vi kan også eventuelt få fogedrettens hjælp til at udsætte lejeren og gøre udlæg i aktiver.

Det er vigtigt at processen gennemføres korrekt og i henhold til loven ellers kan det tage lang tid at få pengene hjem og eventuelt få lejeren ud! Det er derfor vigtigt at du bruger et professionelt inkassofirma.

Inkassoproces -  PÅKRAVSSKRIVELSEN

Når en lejer ikke betaler sin husleje og du har anmeldt sager til Jysk Inkasso, er det lovkrav at starte med at sende en såkaldt påkravsskrivelse til vedkommende. Denne kan sendes allerede dagen efter den sidste rettidige betalingsdag (som skal være en hverdag). Dog er det praksis at påregne 3 dage efter sidste betalingsdag som værende rettidigt.

I påkravsskrivelsen opgøres blandt andet det skyldige beløb, dvs. selve lejen, og evt. vand og varme. Lejer skal nu have yderligere en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb. I skrivelsen påfører vi, at lejemålet kan ophæves, såfremt det skyldige beløb ikke er betalt inden for fristen.

Der er krav om oplysningerne i påkravsskrivelsen, men vi sørger for at alle formalia er på plads.

Inkassoproces - OPSIGELSE AF LEJER

Ønsker du det kan lejer opsiges. Opsigelse må tidligst komme frem efter 14 dages fristens udløb af ovennævnte påkravsskrivelse. I opsigelsen fastsættes en frist for lejers fraflytning af lejemålet. Flytter lejeren ikke ved denne frist, kan vi få fogedretten til at udsætte lejeren af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning.

Jysk Inkassos salær for huslejeinkasso

At bruge Jysk Inkasso er bedst for at sikre at formalia og loven er overholdt. Desuden er det gratis for dig at køre almindelig huslejeinkasso. Vi tjener kun på de almindelige inkassogebyrer vi normalt tager og som er i henhold til statens takster. Vi har ikke skjulte gebyrer som du kommer til at betale og vi tager ikke provision af hovedstolen.

Fogedretten

Vi sender sagerne i fogedretten og sikre at al dokumentation er korrekt fremsendt så en hurtig og smidig behandling kan ske i fogedretten.

Som Udlejer kan, når fristen i påkravet er udløbet, bede fogedretten om hjælp til at udsætte lejer.  Fogedretten indkalder til et møde i fogedretten, hvor sagen behandles. Hvis fogedretten mener, at betingelserne for at udsætte lejer er opfyldt, vil fogedretten udsætte lejer af det lejede.


Hvis lejer ikke flytter af sig selv, kan udlejer herefter anmode om en udkørende fogedforretning. Udlejer kan ikke forvente, at fogeden selv har bil. Hvis udlejer ikke afhenter fogeden, skal udlejer betale for en taxa. Udlejer skal også sørge før en låsesmed. Fogeden sætter herefter lejer ud ved at skifte låsen. Hvis lejers ejendele stadig er i lejligheden vil politiet vurdere, om der er noget, der har økonomisk værdi. Det resterende vil blive bortskaffet. Omkostningerne til flyttefolk deles af politi og udlejer.


Omkostningerne ved fogedforretningen kan efterfølgende pålægges lejer.

Det koster kun 800 kr* at oprette en husleje inkasso sag, vi sikre os at alt er korrekt juridisk for og hjælper med hurtig behandling i fogedretten for husleje sager hvor husleje eller depositum ikke er betalt rettidigt.

Har du mere end en inkasso sag skal du oprette dig som medlem det koster  1.500 kr. pr. år, du har dermed adgang til specialist indenfor husleje inkasso og som står til rådighed og giver svar indenfor 1 arbejdsdag.

*Der skal påregnes udgifter til domstolen.

Inkasso Kontakt