Frister for halvårlig afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT kan se, at din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli – 31. december 2016 1. marts 2017
1. januar – 30. juni 2017 1. september 2017
1. juli – 31. december 2017 1. marts 2018

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli – 30. september 2016 1. december 2016
1. oktober – 31. december 2016 1. marts 2017
1. januar – 31. marts 2017 1. juni 2017
1. april – 30. juni 2017 1. september 2017
1. juli – 30. september 2017 1. december 2017
1. oktober – 31. december 2017 1. marts 2018

Frister for månedsvis afregning af moms 2016/17

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober – 31. oktober 2016 25. november 2016
1. november – 30. november 2016 27. december 2016
1. december – 31. december 2016 25. januar 2017
1. januar – 31. januar 2017 27. februar 2017
1. februar – 28. februar 2017 27. marts 2017
1. marts – 31. marts 2017 25. april 2017
1. april – 30. april 2017 29. maj 2017
1. maj – 31. maj 2017 26. juni 2017
1. juni – 30. juni 2017 17. august 2017
1. juli – 31. juli 2017 25. august 2017
1. august – 31. august 2017 25. september 2017
1. september – 30. september 2017 25. oktober 2017
1. oktober – 31. oktober 2017 27. november 2017
1. november – 30. november 2017 27. december 2017
1. december – 31. december 2017 25. januar 2018

Frister for indberetning af EU-salg uden moms 2016/17

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
4. kvartal 2016 December 2016 25. januar 2017
Januar 2017 27. februar
Februar 2017 27. marts
1. kvartal 2017 Marts 2017 25. april 2017
April 2017 29. maj 2017
Maj 2017 26. juni 2017
2. kvartal 2017 Juni 2017 25. juli 2017
Juli 2017 25. august 2017
August 2017 25. september 2017
3. kvartal 2017 September 2017 25. oktober 2017
Oktober 2017 27. november 2017
November 2017 27. december 2017
4. kvartal 2017 December 2017 25. januar 2018

Frister for indberetning af One stop moms 2016/17

Hvis du er registreret for One stop moms, skal du indberette og betale d. 20. i måneden efter et kvartal er slut.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2016 20. januar 2017
1. kvartal 2017 20. april 2017
2. kvartal 2017 20. juli 2017
3. kvartal 2017 20. oktober 2017
4. kvartal 2017 20. januar 2018