Rente og Kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Rente og kompensationsbeløb I rentenloven af LBK nr 459 af 13/05/2014 får Kreditor mulighed for at kræve 8 % + den fastsatte referencesats. Morarente finder anvendelse for fordringshavers tilgodehavende hos forbrugere såvel som hos de erhvervsdrivende. I erhvervsforhold har fordringshaver, ret til at pålægge skyldner et kompensationsbeløb, når der ikke betales rettidigt. Erhvervsforhold foreligger i […]