Udlægsregler samlet oversigt

Med henvisning til retspleje loven kapitel 47, Udlæggets genstand og retsvirkninger § 507. Pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue, som efter fogedrettens skøn er nødvendig til dækning af kravet samt af omkostninger ved forretningen og det udlagtes opbevaring indtil auktionen. Stk. 2. Anmodning om fuldbyrdelse kan begrænses til en […]