Betales jeres regning ikke til tiden når I indgår aftale med det offentlige?

Oplever jeres virksomhed, som flere af vores kunder at det offentlige ikke betaler til tiden og at likviditet derfor er stram I jeres virksomhed.

Når en offentlig virksomhed vælger ikke at betale en faktura til tiden, oplever vi at de overfor kunder siger at de ikke skal betale kompensationsgebyr, rykkergebyr samt renter.

Den går ikke, en offentlig virksomhed er underlagt de samme regler som alle virksomheder og de skal følge rentelovens regler.

Betales en faktura ikke til tiden, så er denne misligholdt og man kan kræve en række gebyrer

Betalingsfrister:

EU loven i tillæg til renteloven foreskriver, at betalingsfrist mellem en erhvervsdrivende og en offentlig myndighed på højest 30 dage. For nogle udvalgte offentlige myndigheder vil betalingsfristen dog være 60 dage.

Kompensations Gebyr:

Hvis parterne ikke udtrykkeligt har aftalt en længere betalingsfrist end 30 dage, kan kreditor efter de nye regler
kræve kompensationsgebyr og morarenter efter 30 dage. Det gælder, selvom et vilkår om en længere kredittid fremgår af en standardaftale eller debitors almindelige forretningsbetingelser.

Gruppe 1: Krav mod forbrugere, der forfalder før 1. marts 2013, forrentes fortsat med rentesatsen på 7 % (+ den fastsatte referencesats). Der kan ikke opkræves kompensationsgebyr.

Gruppe 2: Krav mod forbrugere, der forfalder efter 1. marts 2013, forrentes med den nye rentesats på 8 %
(+ den fastsatte referencesats). Der kan ikke opkræves kompensationsgebyr.

Gruppe 3: Krav mod erhvervsdrivende, der forfalder før 1. marts 2013, forrentes fortsat med rentesatsen på 7 % (+ den fastsatte referencesats). Der kan ikke opkræves kompensationsgebyr.

Gruppe 4: Krav mod erhvervsdrivende, der forfalder efter 1. marts 2013, forrentes med den nye rentesats på 8 % (+ den fastsatte referencesats). Der kan opkræves kompensationsgebyr på 310 kr

Inkasso varsel:

Inkasso betyder at en fordring ikke er betalt til aftalt tid og et inkasso selskab kan inddrages i processen når du sender skyldneren et inkassovarsel, dette kan du allerede gøre i første rykker med inkassovarsel.

Rykker gebyr:

Man må maksimalt pålægge 300 kr i rykkergebyrer og det skal ske efter følgende metode:
  • Rykker 1: 100 kr inkl moms plus renter.  10 dages betalingsbetingelser
  • Rykker 2:  100 kr inkl moms plus renter. 10 dages betalingsbetingelser
  • Rykker 3:  100 kr inkl moms plus renter. plus inkasso varsel 100 kr ( dog kan inkasso varsel sendes allerede i første rykker) 10 dages betalingsbetingelser
 Ønsker du hjælp med at inddrive din gæld hos det offentlige? Jyskinkasso kan varetage rykker- og inkasso procedure så de betaler hvad de skylder jer.

Kontakt

Kontakt Jysk inkasso